trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Cancer stem cells get energy from protein, and it's proving to be their Achilles' heel
Hoàng Bách | Sciencedaily | 11/17/2018
Một nghiên cứu mới cho thấy các tế bào gốc ung thư chuyển từ chuyển hóa đường sang chuyển hóa protein. Thử nghiệm lâm sàng dựa trên quan sát này có thể cách mạng hóa việc chăm sóc cho người lớn tuổi bị bệnh bạch cầu myeloid cấp tính.

Hãy suy nghĩ của sự trao đổi chất năng lượng như một bên popper: Ripping một cái gì đó ngoài phát hành một tiếng nổ. Hầu hết các tế bào của bạn tách ra ngoài đường để giải phóng "bang" năng lượng. Đôi khi chúng tách chất béo ra, và trong một pinch, các tế bào thậm chí có thể chuyển hóa protein.


Tế bào ung thư làm những việc khác một chút. Đầu tiên, hầu hết các tế bào ung thư tiếp tục phụ thuộc vào glucose, nhưng chuyển từ "hô hấp tế bào" (đòi hỏi oxy), để "glycolysis" (có thể xảy ra có hoặc không có oxy). Một nghiên cứu của Trung tâm Ung thư Đại học Colorado cho biết tế bào gốc ung thư có cách tiếp cận thứ ba: Chúng gắn với hô hấp tế bào, nhưng chuyển từ chuyển hóa đường thành protein chuyển hóa, hoặc axit amin chính xác hơn. của protein.


Tế bào khỏe mạnh không cần chuyển hóa protein. Nghiên cứu hiện tại cho thấy các tế bào gốc ung thư cần phải chuyển hóa protein. Và sự khác biệt này chứng minh là gót chân Achilles cho phép các nhà nghiên cứu nhắm vào các tế bào gốc ung thư mà không làm hại tế bào khỏe mạnh - cách tiếp cận này đã được chứng minh là có hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng chống lại bệnh bạch cầu cấp tính và giữ lời hứa cho các loại ung thư khác bao gồm vú, tụy, và Gan.

Bạn có biết

Xem đầy đủ 


Courtney L. Jones, Brett M. Stevens, Angelo D'Alessandro, Julie A. Reisz, Rachel Culp-Hill, Travis Nemkov, Shanshan Pei, Nabilah Khan, Biniam Adane, Haobin Ye, Anna Krug, Dominik Reinhold, Clayton Smith, James DeGregori, Daniel A. Pollyea, Craig T. Jordan. Inhibition of Amino Acid Metabolism Selectively Targets Human Leukemia Stem Cells. Cancer Cell, 2018; 34 (5): 724 DOI: 10.1016/j.ccell.2018.10.005


Đăng nhập/đăng ký để đăng bình luận

Trong chủ đề này

Tin tức
 

[TD] Search

 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top