trichdan.link
Trung Quốc tuyên bố tạo ra được những đứa trẻ chỉnh sửa gen đầu tiên
[TD].news 11/30/2018
Cancer stem cells get energy from protein, and it's proving to be their Achilles' heel
Hoàng Bách 11/17/2018
Stealth-cap technology for light-emitting nanoparticles
Hoàng Bách 11/15/2018
Digital PCR, một kỹ thuật sẽ là mang lại cuộc cách mạng trong chẩn đoán sinh học phân tử?
TTTT 11/08/2018
Tìm ra chìa khóa của sự trường sinh bất lão
Hoàng Bách 02/18/2018
Nuôi lớn trứng người trong phòng thí nghiệm
Hoàng bách 12/24/2017
Tin tức[TD] Search
Top