trichdan.link

Thư viện: Dự án Blessman

Download bài từ pubmed

nhbach 13 2018-10-10


Bài báo
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG KINH ĐIỂN VỚI TÌNH TRẠNG THỤ THỂ NỘI TIẾT, Ki-67 VÀ HER2 TRONG UNG THƯ VÚ XÂM NHẬP
Đặng Công Thuận, Phan Thị Thu Thủy, Trần Nam Đông, Ngô Cao Sách, Võ Thị Hồng Vân,
Y Dược học. 2017; 7(1): 70-76

Chức năng
GIÁ TRỊ CỦA NHŨ ẢNH VÀ SINH THIẾT LÕI TRONG CHẨN ĐOÁN U VÚ
Phan Trọng Hùng, Đặng Công Thuận, Nguyễn Thanh Thảo,
Y Dược học. 2017; 7(4): 69-72

Chức năng
An Integrated Artificial Cilia Based Microfluidic Device for Micropumping and Micromixing Applications.
Wu YA, Panigrahi B, Lu YH, Chen CY, ,
Micromachines. 2017; 8(9). doi: 10.3390/mi8090260
PMID: 30400450

Chức năng
Analytical Formulation of the Electric Field Induced by Electrode Arrays: Towards Automated Dielectrophoretic Cell Sorting.
Gauthier V, Bolopion A, Gauthier M, ,
Micromachines. 2017; 8(8). doi: 10.3390/mi8080253
PMID: 30400444

Chức năng
Operation of a MOEMS Deformable Mirror in Cryo: Challenges and Results.
Zamkotsian F, Lanzoni P, Barette R, Helmbrecht M, Marchis F, Teichman A, ,
Micromachines. 2017; 8(8). doi: 10.3390/mi8080233
PMID: 30400423

Chức năng
Rapid Nucleic Acid Extraction and Purification Using a Miniature Ultrasonic Technique.
Branch DW, Vreeland EC, McClain JL, Murton JK, James CD, Achyuthan KE, ,
Micromachines. 2017; 8(7). doi: 10.3390/mi8070228
PMID: 30400419

Chức năng
Validation of Quantitative Microbial Risk Assessment Using Epidemiological Data from Outbreaks of Waterborne Gastrointestinal Disease.
Burch T, ,
Risk analysis : an official publication of the Society for Risk Analysis. 2018; . doi: 10.1111/risa.13189
PMID: 30286512

Chức năng
Molecular surveillance of Cryptosporidium and Giardia duodenalis in sludge and spent filter backwash water of a water treatment plant.
Ladeia WA, Martins FDC, E Silva CFR, Freire RL, ,
Journal of water and health. 2018; 16(5): 857-860. doi: 10.2166/wh.2018.040
PMID: 30285966 - PMCID: wh_2018_040

Chức năng
Sick leave due to diarrhea caused by contamination of drinking water supply with Cryptosporidium hominis in Sweden: a retrospective study.
Ridderstedt F, Widerström M, Lindh J, Lilja M, ,
Journal of water and health. 2018; 16(5): 704-710. doi: 10.2166/wh.2017.311
PMID: 30285952 - PMCID: wh_2017_311

Chức năng
Standard and optimal cut-off values of serum ca-125, HE4 and ROMA in preoperative prediction of ovarian cancer in Vietnam.
Huy NVQ, Van Khoa V, Tam LM, Vinh TQ, Tung NS, Thanh CN, Chuang L, ,
Gynecologic oncology reports. 2018; 25: 110-114. doi: 10.1016/j.gore.2018.07.002
PMID: 30109256 - PMCID: PMC6090087

Chức năng
High sensitivity, high surface area Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA).
Singh H, Morita T, Suzuki Y, Shimojima M, Le Van A, Sugamata M, Yang M, ,
Bio-medical materials and engineering. 2015; 26(3-4): 115-27. doi: 10.3233/BME-151561
PMID: 26684884

Chức năng
Elastic neural net for the earthquake epicenter search
I. Antoniou, V. V. Ivanov, I. V. Kisel,
Discrete Dynamics in Nature and Society. 2002; 7 (1): 1-5. doi: 10.1080/10260220290013453

Chức năng
Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo
Top