trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

 • Dữ liệu đa lĩnh vực: KH Tự nhiên, Y Dược, KH Xã hội...
 • Tìm với nhiều tiêu chí khác nhau
 • Dữ liệu đầy đủ thông tin: metadata, abstract, fulltext,
 • Dễ dàng lưu vào thư viện cá nhân
 • Linh hoạt trong việc xuất các file trích dẫn sử dụng trên các
  phần mềm quản lý trích dẫn như:
  Endnote, Mendeley, Zetoro, Readcube...
 • Dễ dàng lưu vào thư viện cá nhân
 • Dễ dàng sử dụng bản in để làm minh chứng

CSDL trichdan.link

Trichdan.link là cơ sở dữ liệu về trích dẫn và tóm tắt của các bài báo, sách thuộc đa lĩnh vực được cộng đồng khoa học Việt Nam chung tay xây dựng.
Các bài báo được lưu trữ trên server chúng tôi đã được chuẩn hóa theo đúng tiêu chuẩn metadata của các CSDL lớn trên thế giới như PUBMED, CROSSREF, CROSSCITE...


Hãy đóng góp các công trình của bạn vào CSDL

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top