trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

  • Kho dữ liệu trực tuyến khổng lồ, gần 100 triệu bản ghi
  • Tìm với nhiều tiêu chí khác nhau
  • Dữ liệu đầy đủ thông tin: metadata, abstract, fulltext, DOI number
  • Dễ dàng lưu vào thư viện cá nhân
  • Linh hoạt trong việc xuất các file trích dẫn sử dụng trên các
    phần mềm quản lý trích dẫn như:
    Endnote, Mendeley, Zetoro, Readcube...
  • Dễ dàng lưu vào thư viện cá nhân

CSDL Sách

Cơ sở dữ liệu TD-B (Trichdan BOOKS) là một công cụ cho phép tìm một đoạn văn đầy đủ trong một cuốn sách. Khi một cụm từ khớp với những từ khóa người dùng nhập vào, TD-B sẽ đưa ra một bảng danh sách các đầu sách có chứa từ khóa ở trên. Nhấp vào kết quả từ TD-B sẽ mở ra một giao diện mới trong đó người dùng có thể có đầy đủ thông tin như tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, chỉ số xuất bản ISBN10, ISBN14, bìa sách... và đặc biệt có thể kết nối các CSDL khác để giúp người truy cập có thể đọc bản PDF trong "một số trường hợp".
Ngoài ra TD-B cho phép người đọc có thể lưu trữ các đầu sách vào thư viện cá nhân, trích xuất dữ liệu dạng trích dẫn khoa học, sử dụng các phần mền quản lý trích dẫn dễ dàng.

Bạn cần sự trợ giúp >>

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top