trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Tại sao trichdan.link cộng tác với cộng tác viên để thu thập dữ liệu?

Đội ngũ cộng tác viên sẽ là bộ phận chủ lực để trichdan.link thu thập dữ liệu

[TD].link Supporter 03/31/2019 567

Cộng tác viên (CTV) là các thành viên đã đăng ký, có đầy đủ thông tin cá nhân, có niềm đam mê về dữ liệu, CSDL cũng như có mong muốn góp phần xây dựng CSDL trích dẫn khoa học cho cộng đồng Việt Nam.

CTV sẽ được hướng dẫn để nhập liệu nhanh, tập trung và có kiểm soát tất cả các công bố của các nhà khoa học Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Quyền lợi khi trở thành CTV của trichdan.link

 • Được quyền truy cập không hạn chế các tính năng đang có, sẽ có trên toàn bộ hệ thống dữ liệu CSDL
 • Được ghi nhận các đóng góp bằng sự kiểm soát của hệ thống dữ liệu: các bản ghi đều thể hiện rỏ thông tin người nhập liệu
 • Được tính toán thù lao theo số bài đã được kiểm duyệt thành công. Đơn giá của một biểu ghi sẽ được thông báo theo tình hình tài chính của trichdan.link (Nguồn tài trợ, trichdan.link hoàn toàn miễn phí nên không có nguồn thu thường xuyên)
 • Được tham gia học hỏi kinh nghiệm phát triễn các dự án tương tự trong tương lai cùng BQT
 • Và các quyền lợi bổ sung khi tình hình tài chính của trichdan.link bắt đầu có các tài trợ.
 •  

Trách nhiệm khi là CTV:

 • Phải luôn đặt sự chính xác lên hàng đầu. Dữ liệu được chuyển đổi (từ website khác sang lưu ở trichdan.link) hoặc được số hóa (từ bản in) sẽ cần có sự chính xác tuyệt đối
 • Tôn trọng sự thật: nhập đúng những điều đã xuất bản dù bản thân CTV biết đó có thể sai. 
 • Cung cấp đầy đủ thông tin các nhân vào hệ thống quản lý thành viên của trichdan.link
 • Phải có tài khoản ngân hàng để trichdan.link sẽ thanh toán khi đến chu kỳ thanh toán cộng tác phí.
 • Phải có nhiệt huyết, phân bố thời gian hợp lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ của BQT giao
 • Phải trung thực, thật thà, luôn đặt tập thể lên hàng đầu.
 •  

Nếu bạn mong muốn trở thành CTV của trichdan.link, vui lòng thực hiện các hướng dẫn sau:

 • Đăng ký tài khoản tại trichdan.link với các thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ
 • Vào mục Cập nhật thông tin cá nhân để cập nhật đầy đủ tất cả các thông tin BQT yêu cầu (Thiếu một dữ liệu cũng sẽ không đăng ký làm CTV được)
 • Vào mục Đăng ký cộng tác viên để chọn nhóm CTV phù hợp với năng lực của cá nhân
 • Ban quản trị sẽ xét duyệt đơn và nếu bạn được tuyển thì BQT sẽ liên hệ và bắt đầu phân công công việc cho bạn.
 • Bạn có thể xem các thống kê về kết quả công việc của mình trong mục Công việc của tôi ở trang cá nhân.
 • Bạn sẽ được thanh toán sau khi đủ 100 bản ghi, bạn có thể dồn các bản ghi để thanh toán ở các mức: 200-500.
 • Tối đa là 500 bản ghi bản phải tiến hành thanh toán. 
 •  

TS. Nguyễn Hoàng Bách

Chuyên mục
 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top