trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Nhà xuất bản

Nguồn: trichdan.link       Nội dung: TS. Nguyễn Hoàng Bách       Lượt đọc: 3458

Kính gửi Các Nhà xuất bản trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam

Trichdan.link là công cụ tập hợp các ấn phẩm khoa học xuất bản theo định kỳ ở Việt Nam. Chúng tôi đã xây dựng cấu trúc dữ liệu theo chuẩn quốc tế nhằm giúp các nhà khoa học có thể tham khảo thành quả nghiên cứu đã được xuất bản trong các tạp chí chuyên ngành trong nước một cách dễ dàng, khoa học hơn. Dữ liệu chúng tôi mong muốn xây dựng là CSDL toàn bộ các công trình đã xuất bản của tất cả các tạp chí chuyên ngành, các sách phục vụ tham khảo trong hoạt động nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy tại Việt Nam.
Các lợi ích khi CSDL chúng tôi được cập nhật:

  • Các nhà khoa học sẽ dễ dàng tham khảo các công trình của đồng nghiệp trên toàn quốc. Từ đó sẽ nâng cao chất lượng các công bố, xuất bản vì đã có sự tham khảo trên một CSDL đầy đủ.
  • Các tạp chí sẽ dễ dàng quản lý, chia sẽ, minh bạch hoạt động xuất bản. Chất lượng bài viết gửi tới sẽ nâng cao nên công tác biên tập sẽ đỡ vất vả hơn.
  • Các tạp chí sẽ có một chức năng riêng nhằm cung cấp thông tin khoa học cho các nhà xuất bản như: Hướng dẫn gửi bài; Ban biên tập; Các số đã đăng; Trong số này...
  • Các nhà xuất bản sẽ có chức năng riêng nhằm cung cấp các thông tin về chỉ mục đầu sách như: Tiêu đề sách, tác giả, ISBN10, ISBN13, giới thiệu,....

Tuy nhiên, dữ liệu ban đầu chúng tôi là khá hạn chế vì chỉ dựa vào thông tin có giới hạn của đội ngũ cộng tác viên. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Nhà xuất bản một file biểu mẫu để thu thập dữ liệu đầu vào. Nếu Nhà xuất bản có thiện ý hỗ trợ chúng tôi nguồn dữ liệu này thì trong thời gian rất ngắn dữ liệu khoa học quý giá này sẽ được chuẩn hóa trên CSDL của chúng tôi. Đó là một cách tốt nhất để lan tỏa công sức của Nhà xuất bản đến cộng đồng nhà khoa học Việt Nam.

Dữ liệu lần đầu thu thập (Tất cả các ấn bản từ trước đến nay):

 

Dữ liệu sau khi thu thập lần đầu tiên xin chuyển về địa chỉ sau:

  • TS. Nguyễn Hoàng Bách - Sáng lập, điều hành dự án trichdan.link
  • Email: trichdan.link@gmail.com

Các tạp chí số mới ra xin gửi biểu mẫu dữ liệu về địa chỉ sau:

  • Bộ phận Tạp chí trichdan.link
  • Email: tapchi.trichdan.link@gmail.com

Xin trân trọng cám ơn mọi sự hợp tác của quý tạp chí. 

 

Mọi thông tin xin liên hệ tại đây hoặc qua địa chỉ sau:

TS. NGUYỄN HOÀNG BÁCH
BM Vi Sinh, Trường ĐH Y Dược Huế
Mobile: 0983 303 187
Email: trichdan.link@gmail.com


CÙNG CHỦ ĐỀ

Đặt quảng cáo trên trichdan.link
Nhà khoa học Việt Nam
Tạp chí khoa học xuất bản theo định kỳ
Trở thành nhà tài trợ cho trichdan.link
Hợp tác cùng [TD].link
 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top