trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH NỘI SOI NIÊM MẠC THỰC QUẢN DẠ DÀY Ở CÁC BỆNH NHÂN XƠ GAN

Trần Văn Huy, Hồ Anh Hiến,

Tóm tắt

Đặt vấn đề: 1.Khảo sát một số hình ảnh nội soi niêm mạc thực quản và dạ dày ở các bệnh nhân xơ gan. 2. Khảo sát mối liên quan giữa hình ảnh nội soi niêm mạc thực quản, dạ dày với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 88 bệnh nhân xơ gan điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 4 năm 2011. Kết quả: 1. 95,5% bệnh nhân xơ gan có giãn tĩnh mạch thực quản. Dấu đỏ trên thành giãn tĩnh mạch thực quản chiếm 48,8%. Giãn tĩnh mạch thực quản có 39,3% trường hợp xuất huyết. Hình ảnh niêm mạc dạ dày thường gặp trong xơ gan là viêm 58,0%, niêm mạc dạng khảm 52,3%. Loét dạ dày 19,3%, giãn tĩnh mạch tâm phình vị ít gặp 12,5%. 2. Giãn tĩnh mạch thực quản độ 3 thường có báng vừa và nhiều 58,3%. Tỷ lệ xuất huyết do giãn tĩnh mạch thực quản độ 3 là (84,9%), độ 2 (15,1%). Tỷ lệ số lượng tiểu cầu < 100 Kµ/l ở bệnh nhân giãn tĩnh mạch thực quản độ 3 chiếm 75%. Tỷ lệ lách lớn > 13 cm ở bệnh nhân có giãn tĩnh mạch thực quản độ 3 chiếm 66,7%. Tỷ lệ xuất huyết do giãn tĩnh mạch thực quản ở bệnh nhân có dấu đỏ chiếm 84,9%. Kết luận: 1. Hình ảnh nội soi niêm mạc thực quản dạ dày thường gặp ở bệnh nhân xơ gan là giãn tĩnh mạch thực quản, viêm dạ dày, niêm mạc dạng khảm. 2. Giãn tĩnh mạch thực quản có mối liên quan với báng, xuất huyết do giãn tĩnh mạch thực quản, số lượng tiểu cầu, đường kính lách. Xuất huyết do giãn tĩnh mạch thực quản có mối liên quan với dấu đỏ, không có mối liên quan với niêm mạc dạng khảm. Từ khóa: nội soi dạ dày, giãn tĩnh mạch thực quản, xơ gan
Hiện bài báo này chưa có file fulltext. Nếu bạn là tác giả bài báo hoặc đang sở hữu bản sao hợp pháp, vui lòng upload để đóng góp cho CSDL cộng đồng. Chúng tôi cam kết không sử dụng vào mục đích thương mại hóa.
Xin trân trọng cám ơn.
Upload fulltext
TRONG SỐ NÀY


Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo

 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top