trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

NHẬN XÉT KẾT QUẢ ỨNG DỤNG SIÊU ÂM CẤP CỨU MỞ RỘNG TRONG CHẤN THƯƠNG (E-FAST)

Trần Thăng, Đoàn Thị Phương Lý, Lê Thị Nhân,

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mục đích nhận xét hiệu quả ứng dụng siêu âm đánh giá có trọng điểm mở rộng trong chấn thương (Extended – Focused Assessment with Sonography in Trauma E-FAST) tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 75 bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương bụng và/hoặc chấn thương ngực kín từ tháng 4/2007 đến tháng 6/2010 vào phòng cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế, thực hiện siêu âm E-FAST, theo dõi và xử trí điều trị. Nghiên cứu thống kê mô tả, cắt ngang. Số liệu xử lý bằng phần mềm thống kê Stata 11.1. Phương tiện sử dụng nghiên cứu: máy Siêu âm Siemens Model MC-12H6T3-ME, đầu dò L10-5 và C5-2. Kết quả: Nhóm nghiên cứu gồm 64 nam, 11 nữ, tuổi từ 5 đến 80, nguyên nhân do tai nạn giao thông (TNGT) cao nhất (57,3%), thời gian từ khi bị chấn thương đến khi vào viện trước 6 giờ cao nhất (50,7%). Chấn thương bụng kín đơn thuần 45,3%, chấn thương ngực kín đơn thuần 6,7%, chấn thương ngực và bụng kín 20%, chấn thương ngực-bụng kèm tổn thương khác 28%. Siêu âm có dịch ổ bụng lượng ít 42%, dịch ổ bụng lượng nhiều 21,3%, không có dịch ổ bụng 36%, dịch màng phổi lượng ít 5,3%, dịch màng phổi lượng nhiều 8%, không có dịch màng phổi 86,7%, dịch màng tim 1,3%, khí màng phổi không phát hiện. Điều trị mổ cấp cứu 25,4%, dẫn lưu màng phổi cấp cứu 4%, mổ và dẫn lưu màng phổi 6,6%, điều trị bảo tồn 64% có kết quả tốt. Kết luận: Siêu âm là một phương tiện tại giường giúp chẩn đoán nhanh, cơ động, phát hiện chính xác, kịp thời tràn máu màng bụng, màng phổi, màng tim trên các bệnh nhân chấn thương, đồng thời giúp thực hiện các quyết định lâm sàng, điều trị thực thụ sớm, có hiệu quả. Các tuyến đơn vị Cấp cứu nên thực hiện triễn khai rộng rãi và thường quy siêu âm E-FAST ở các bệnh nhân chấn thương bụng-ngực, đặc biệt khi có hạ huyết áp hoặc suy giảm ý thức do chấn thương sọ não kèm theo.
Hiện bài báo này chưa có file fulltext. Nếu bạn là tác giả bài báo hoặc đang sở hữu bản sao hợp pháp, vui lòng upload để đóng góp cho CSDL cộng đồng. Chúng tôi cam kết không sử dụng vào mục đích thương mại hóa.
Xin trân trọng cám ơn.
Upload fulltext
TRONG SỐ NÀY


Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo

 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top