trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÁI PHÁT Ở NHỮNG BỆNH NHÂN TRẦM CẢM ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG LIỆU PHÁP NHẬN THỨC HÀNH VI SAU 1 NĂM THEO DÕI

Trần Như Minh Hằng, Nguyễn Đăng Doanh, Ngô Văn Lương, Nguyễn Hữu Cát, Nguyễn Vũ Hoàng, Hồ Ngọc Bích,

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự tái phát ở những bệnh nhân trầm cảm được điều trị bằng liệu pháp nhận thức hành vi sau 1 năm theo dõi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 80 bệnh nhân được chia làm 2 nhóm, nhóm 1 gồm 40 bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp nhận thức hành vi, nhóm 2 gồm 40 bệnh nhân được điều trị bằng amitriptyline. Phương pháp nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, không ngẫu nhiên có đối chứng, nghiên cứu mở, nghiên cứu dọc, tiến cứu. Kết quả và kết luận: tỷ lệ tái phát của trầm cảm sau khi được điều trị bằng liệu pháp nhận thức hành vi sau 1 năm theo dõi là 10% (nhóm chứng là 25%), những yếu tố liên quan đến tỷ lệ tái phát của trầm cảm sau trị liệu bằng liệu pháp nhận thức hành vi là độ tuổi, trình độ văn hóa, các yếu tố mức độ và số lần mắc trầm cảm của các đối tượng nghiên cứu là yếu tố tiên lượng chung cho cả 2 nhóm. Từ khóa: Trầm cảm, tái phát, liệu pháp nhận thức hành vi
Hiện bài báo này chưa có file fulltext. Nếu bạn là tác giả bài báo hoặc đang sở hữu bản sao hợp pháp, vui lòng upload để đóng góp cho CSDL cộng đồng. Chúng tôi cam kết không sử dụng vào mục đích thương mại hóa.
Xin trân trọng cám ơn.
Upload fulltext
TRONG SỐ NÀY


Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo

 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top