trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

VAI TRÒ CỦA SOLU-MEDROL TẠI CHỖ TRONG GIẢM ĐAU SAU MỔ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM LƯNG

Phạm Vô Kỵ, Trương Công Thành, Dương Văn Ngà, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Vũ Thanh Huy,

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả giảm đau của Solu-Medrol tại chỗ sau mổ thoát vị đĩa đệm lưng (TVĐĐL). Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, ngẫu nhiên có đối chứng trên 49 bệnh nhân TVĐĐL, chia làm 2 nhóm (24: nhóm chứng, 25: nhóm steroid). Sau khi lấy nhân đệm và giải áp rễ, gelfoam tẩm Solu-Medrol 40 mg đặt lên rễ thần kinh bị ảnh hưởng trong nhóm steroid, gelfoam tẩm Nacl 9‰ trong nhóm chứng. Đánh giá đau sau mổ bằng thang điểm VAS. Phép kiểm T để so sánh điểm VAS giữa hai nhóm. Kết quả: 24 bệnh nhân (15 nam, 9 nữ) tuổi trung bình 30,2 thuộc nhóm chứng, 25 bệnh nhân (18 nam, 7 nữ) tuổi trung bình 29,8 thuộc nhóm steroid. Thời gian theo dõi trung bình 14,5 tháng đối với nhóm chứng, 14,2 tháng đối với nhóm steroid. Giảm đau có ý nghĩa thống kê (p<0,01) trong nhóm steroid tại thời điểm 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng, nhưng sau 3 tháng sự khác biệt trở nên không có ý nghĩa. Ghi nhận không có bất kỳ một biến chứng nào liên quan đến steroid. Kết luận: Solu-Medrol 40 mg tại là một phương pháp an toàn và hiệu quả trong giảm đau lưng và đau chân ở giai đoạn sớm sau mổ. Từ khóa: Solu-Medrol tại chỗ; Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm lưng.
Hiện bài báo này chưa có file fulltext. Nếu bạn là tác giả bài báo hoặc đang sở hữu bản sao hợp pháp, vui lòng upload để đóng góp cho CSDL cộng đồng. Chúng tôi cam kết không sử dụng vào mục đích thương mại hóa.
Xin trân trọng cám ơn.
Upload fulltext
TRONG SỐ NÀY


Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo

 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top