trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2011

Phạm Hiếu Vinh, Trần Đình Bình,

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Biết được tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện hiện mắc và các yếu tố liên quan sẽ giúp các nhà quản lý có thể đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện tại bệnh viện mình phụ trách. Mục tiêu: xác định tỷ lệ nhiễm khuẩn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Qua nghiên cứu cắt ngang tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên năm 2011. Kết quả và kết luận: Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện hiện mắc: 5,6%; trong đó nam chiếm 57,1% và nữ chiếm 42,9%; Nhiễm khuẩn vết mổ 28,6%, nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới 25%, nhiễm khuẩn đường máu 21,4%, nhiễm khuẩn vết bỏng 10,7%, nhiễm khuẩn da và mô mềm 7,1%, nhiễm khuẩn sơ sinh và nhiễm khuẩn đường tiết niệu là 3,6%; Nhiễm khuẩn bệnh viện có liên quan đến thời gian nằm viện. Ngày nằm viện của bệnh nhân nhiễm khuẩn bệnh viện dài hơn. Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện ở nhóm sơ sinh cao nhất 12,5%, tiếp theo là nhóm 1-15 tuổi là 7,9% và nhóm > 60 tuổi là 7%. Các khoa có tỷ lệ nhiễm khuẩn cao là Hồi sức cấp cứu 58,8%, ngoại chấn thương, bỏng và ngoại thần kinh là 13,3%, ngoại tổng hợp 8%, khoa dịch vụ 5,3%, nhi sơ sinh 4,5%, phụ sản 1,5% và nội tổng hợp 1,2%.
Hiện bài báo này chưa có file fulltext. Nếu bạn là tác giả bài báo hoặc đang sở hữu bản sao hợp pháp, vui lòng upload để đóng góp cho CSDL cộng đồng. Chúng tôi cam kết không sử dụng vào mục đích thương mại hóa.
Xin trân trọng cám ơn.
Upload fulltext
TRONG SỐ NÀY


Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo

 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top