trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CHẮP MI BẰNG TIÊM TRIAMCINOLONE TẠI CHỖ

Nguyễn Thị Thu, Võ Việt Hiền, Đỗ Thị Em,

Tóm tắt

Nghiên cứu áp dụng phương pháp tiêm Triamcinolone tại chỗ điều trị chắp mi.Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị chắp mi bằng tiêm Triamcinolone tại chỗ. Phương pháp nghiên cứu: mô tả tiến cứu, can thiệp lâm sàng không đối chứng. Kết quả: Gồm 61 bệnh nhân với 72 chắp, trong đó có 19 nam (31,1%) và 42 nữ (68,9%), tuổi trung bình là 24 ± 9,78. Trong 61 bệnh nhân được điều trị có 31,1% bệnh nhân bị chắp lần đầu, 68,9% bệnh nhân đã bị chắp trước đó, trong đó 32 bệnh nhân bị tái phát tại vị trí cũ chiếm tỷ lệ 78,6% và 9 bệnh nhân bị chắp tại vị trí mới chiếm tỷ lệ 21,4%, có 16 chắp đã được điều trị chiếm tỷ lệ 22,2% và 56 chắp chưa được điều trị chiếm tỷ lệ 77,8%. Trong 72 chắp có 49 chắp nằm ở vị trí mi trên chiếm tỷ lệ 68,1% và 23 chắp ở vị trí mi dưới chiếm tỷ lệ 31,9%. Kích thước nhỏ nhất là 2,5 mm và lớn nhất là 15mm, trung bình là 6,99 ± 3,03mm. 16 chắp được điều trị bằng tiêm Triamcinolone qua da chiếm tỷ lệ 22,2% và 56 chắp được tiêm thuốc qua kết mạc chiếm tỷ lệ 77,8%. Sau 2 tuần điều trị, lành chiếm tỷ lệ 93,1% và thất bại chiếm tỷ lệ 6,9%. Kết luận: Điều trị chắp mi bằng tiêm Triamcinolone tại chỗ đạt hiệu quả cao. Vì vậy, cần áp dụng rộng rãi hơn phương pháp điều trị này.
Hiện bài báo này chưa có file fulltext. Nếu bạn là tác giả bài báo hoặc đang sở hữu bản sao hợp pháp, vui lòng upload để đóng góp cho CSDL cộng đồng. Chúng tôi cam kết không sử dụng vào mục đích thương mại hóa.
Xin trân trọng cám ơn.
Upload fulltext
TRONG SỐ NÀY


Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo

 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top