trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ CA 72-4 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU TRỊ BẰNG PHẪU THUẬT

Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Minh Vương,

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ CA 72-4 ở bệnh nhân ung thư dạ dày (UTDD) trước và sau điều trị bằng phẫu thuật 10 ngày và 30 ngày. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nhóm nghiên cứu gồm 42 bệnh nhân bị ung thư dạ dày đến khám và điều trị tại Khoa Ung bướu Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và Khoa Ngoại Tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Huế và nhóm chứng gồm 30 người khỏe mạnh bình thường đến khám kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Các đối tượng nghiên cứu được khám lâm sàng, nội soi, xét nghiệm mô bệnh học chẩn đoán ung thư dạ dày và định lượng nồng độ CA 72-4 vào 3 thời điểm: trước khi phẫu thuật, sau phẫu thuật 10 ngày và sau phẫu thuật 30 ngày. Kết quả: Nồng độ CA72-4 ở bệnh nhân ung thư dạ dày trước phẫu thuật là 10,06 ± 16,49 U/ml cao hơn rõ so với nhóm chứng là 1,2 ± 0,4 U/ml (p<0,01). Tỷ lệ tăng nồng độ CA 72-4 ở bệnh nhân ung thư dạ dày trước phẫu thuật là 27,5%, ở nhóm chứng là 0%. Sau 10 ngày phẫu thuật nồng độ CA 72-4 là 5,56 ± 8,55 U/ml, có 82,5% bệnh nhân giảm nồng độ CA 72-4 và 17,5% không đổi, không có trường hợp nào tăng nồng độ CA 72-4. Sau 30 ngày phẫu thuật nồng độ CA 72-4 là 3,79 ± 6,52 U/ml. Nồng độ Ca 72-4 sau phẫu thuật 10 ngày giảm có ý nghĩa thống kê so với trước phẫu thuật (p<0,05) và sau phẫu thuật 30 ngày giảm có ý nghĩa thống kê so với sau 10 ngày (p< 0,05) . Sau phẫu thuật 30 ngày có 90% bệnh nhân có nồng độ CA 72-4 giảm, có 10% không đổi, không có bệnh nhân nào tăng nồng độ CA 72-4 và chưa thấy bệnh nhân có biểu hiện tái phát sau 30 ngày điều trị. Kết luận: Nồng độ CA 72-4 trước phẫu thuật tăng 27,5%, sau phẫu thuật 10 ngày và 30 ngày nồng độ CA 72-4 giảm dần, không có trường hợp nào có CA 72-4 tăng, chưa thấy trường hợp tái phát sau 1 tháng.
Hiện bài báo này chưa có file fulltext. Nếu bạn là tác giả bài báo hoặc đang sở hữu bản sao hợp pháp, vui lòng upload để đóng góp cho CSDL cộng đồng. Chúng tôi cam kết không sử dụng vào mục đích thương mại hóa.
Xin trân trọng cám ơn.
Upload fulltext
TRONG SỐ NÀY


Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo

 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top