trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

KHẢO SÁT BẰNG SIÊU ÂM ĐẶC ĐIỂM BÁNH RAU VÀ NƯỚC ỐI Ở CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƠN THAI QUÁ NGÀY SINH DỰ ĐOÁN

Hà Thị Mỹ Dung, Cao Ngọc Thành, Trần Thị Sông Hương ,

Tóm tắt

Mục đích: Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm bánh rau và tính chất nước ối ở các trường hợp đơn thai quá ngày sinh dự đoán; đồng thời tìm hiểu mối liên quan giữa bánh rau, nước ối và kết quả chuyển dạ, tình trạng của trẻ sau sinh. Hình ảnh bánh rau và tính chất nước ối được khảo sát bằng siêu âm ngay trước sinh ở 267 trường hợp thai quá ngày sinh dự đoán tại Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Trung ương Huế. Kết quả: Ở thai quá ngày sinh, bề dày rau giảm dần theo tuổi thai. Tỷ lệ thiểu ối 30,3%. Có sự liên quan giữa chỉ số nước ối (CSNO) và phương pháp sinh, r = 0,41. Có sự liên quan giữa độ hồi âm dịch ối và phương pháp sinh, r = 0,478. Độ nhạy: 97,67%. Độ đặc hiệu: 42,75%. Giữa CSNO và hội chứng Clifford của trẻ sơ sinh có sự liên quan, r = 0,466. Độ nhạy: 83,78%. Độ đặc hiệu: 78,26%. Kết luận: Siêu âm khảo sát tính chất nước ối nên được lưu ý ở những trường hợp thai quá ngày sinh.
Hiện bài báo này chưa có file fulltext. Nếu bạn là tác giả bài báo hoặc đang sở hữu bản sao hợp pháp, vui lòng upload để đóng góp cho CSDL cộng đồng. Chúng tôi cam kết không sử dụng vào mục đích thương mại hóa.
Xin trân trọng cám ơn.
Upload fulltext
TRONG SỐ NÀY


Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo

 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top