trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Nghiên cứu nồng độ hs-CRP ở nhân dân Thành phố Huế

Hoàng Anh Tiến, Lê Kim Phượng,

Tóm tắt

Đặt vấn đề: hs-CRP là một protein viêm trong pha cấp của quá trình viêm. Sự tăng nồng độ hs-CRP được xem là một yếu tố dự báo về các bệnh lý tim mạch trong tương lai như xơ vữa động mạch, bệnh lý mạch vành, bệnh lý mạch não,.. Chỉ số dự báo tim mạch Framingham là một chỉ số có giá trị cao trong tiên lượng tử vong do bệnh tim mạch. Ở Việt Nam vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về nguy cơ Hs-CRP và chỉ số nguy cơ dự báo tim mạch Framingham. Mục đích nghiên cứu: Nhằm nghiên cứu nồng độ hs CRP ở nhân dân thành phố Huế cùng với mối tương quan giữa HS-CRP và các yếu tố nguy cơ mạch vành mạch não, chỉ số dự báo Framingham. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Những cư dân từ 30 - 74 tuổi đang sống ở các khu vực khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế. Các đối tượng nghiên cứu được khám lâm sàng, đo huyết áp và tính BMI, đo ECG, Bilan lipid và Glucose máu đói. Chúng tôi tiến hành khảo sát mối tương quan giữu nồng độ hs-CRP với các yếu tố nguy cơ của bệnh lý mạch vành, mạch não, cũng như mối tương quan giữa nồng độ hs-CRP với chỉ số dự báo nguy cơ tim mạch của Framingham. Kết quả: (i) Nồng độ hs-CRP trung bình của các đối tượng nghiên cứu là 1,54 ± 3,81. Nồng độ hs-CRP ở nhóm có tăng Cholesterol, giảm HDL, tăng LDL, tăng huyết áp, hút thuốc lá, béo phì cao hơn nhóm tương ứng còn lại có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Có mối tương quan thuận có ý nghĩa thống kê giữa hs-CRP và HATT r= 0,061(p< 0,05); (ii) Có mối tương quan thuận có ý nghĩa thống kê giữa hs-CRP và nguy cơ mạch vành (r=0,083; p<0,01) và mối tương quan thuận có ý nghĩa thống kê giữa hs-CRP và nguy cơ mạch não 10 năm (r=0,068; p<0,05). Kết luận: hs-CRP là một yếu tố tiên lượng trong nguy cơ mạch vành và nguy cơ mạch não.
Hiện bài báo này chưa có file fulltext. Nếu bạn là tác giả bài báo hoặc đang sở hữu bản sao hợp pháp, vui lòng upload để đóng góp cho CSDL cộng đồng. Chúng tôi cam kết không sử dụng vào mục đích thương mại hóa.
Xin trân trọng cám ơn.
Upload fulltext
TRONG SỐ NÀY


Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo

 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top