trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

So sánh kết quả can thiệp nhánh thủ phạm và can thiệp theo giai đoạn ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST chênh lên có tổn thương nhiều mạch

Hồ Anh Tuấn, Nguyễn Văn Điền, Hoàng Anh Tiến,

Tóm tắt

Cho đến nay, có nhiều phương pháp khác nhau để can thiệp cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST chênh lên (NMCTSTCL) có tổn thương nhiều mạch. Mục tiêu: So sánh kết quả các phương pháp can thiệp ở bệnh nhân NMCTSTCL có tổn thương nhiều mạch. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu 64 bệnh nhân NMCTSTCL có tổn thương nhiều mạch trên chụp mạch vành đã được can thiệp tại khoa Nội tim mạch Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ tháng 5/2013 đến tháng 1/2014. Các bệnh nhân được chia làm hai nhóm: nhóm can thiệp nhánh thủ phạm, sau đó điều trị nội khoa (nhóm 1) và nhóm can thiệp nhánh thủ phạm sau đó can thiệp trì hoãn nhánh không phải thủ phạm (nhóm 2). Kết quả:nhóm 2 có tỉ lệ gộp các biến cố (tử vong + nhồi máu cơ tim + tái can thiệp ) tương đương nhưng phát hiện được nhiều nhánh hẹp cần can thiệp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm 1. Kết luận: Tuy các biến cố tim mạch lớn không khác biệt nhau giữa hai phương pháp nhưng can thiệp nhánh thủ phạm sau đó can thiệp trì hoãn nhánh hẹp có ý nghĩa là phương pháp can thiệp tránh bỏ sót bệnh hơn phương pháp chỉ can thiệp nhánh thủ phạm và điều trị nội khoa tối ưu trong theo dõi trung hạn các bệnh nhân không có chỉ định phẫu thuật bắc cầu nối tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Từ khóa: Nhồi máu cơ tim cấp, bệnh lí nhiều mạch, can thiệp động mạch vành qua da tiên phát
Hiện bài báo này chưa có file fulltext. Nếu bạn là tác giả bài báo hoặc đang sở hữu bản sao hợp pháp, vui lòng upload để đóng góp cho CSDL cộng đồng. Chúng tôi cam kết không sử dụng vào mục đích thương mại hóa.
Xin trân trọng cám ơn.
Upload fulltext
TRONG SỐ NÀY


Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo

 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top