trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân có hội chứng ngưng thở khi ngủ dạng tắc nghẽn bằng máy SASA07 cải tiến có đối chiếu với máy Stardust 2

Hoàng Anh Tiến, Nguyễn Thị Ý Nhi, Nguyễn Lưu Trình, Phan Thị Hồng Diệp, Nguyễn Hữu Cát, Nguyễn Minh Tâm, Đoàn Phước Thuộc, Hoàng Khánh, Huỳnh Văn Minh, Cao Ngọc Thành,

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Hội chứng ngưng thở khi ngủ là nguyên nhân của tăng huyết áp, tăng các nguy cơ tim mạch và bệnh tim mạch như tai biến mạch máu não, bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim, tăng nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân tim mạch, độc lập với các yếu tố gây bệnh khác. Đến nay, ở Việt Nam còn rất ít các nghiên cứu về hội chứng ngưng thở khi ngủ dạng tắc nghẽn và yếu tố nguy cơ tim mạch. Máy SASD07 tự tạo đối chiếu với máy đa ký giấc ngủ StarDustII dùng để phát hiện hội chứng ngưng thở khi ngủ là hướng nghiên cứu có tính sáng tạo và thực tế. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có đối chiếu nhóm chứng:136 bệnh nhân gồm 68 nhóm bệnh và 68 người nhóm chứng được đo máy SASD07 song song với máy StarDustII nhằm đánh giá tình trạng ngưng thở khi ngủ đồng thời đánh giá các yếu tố nguy cơ tim mạch. Kết quả: Có mối tương quan thuận giữa HA tâm thu với mức độ nặng của OSAS. hệ số tương quan r = 0,459 p < 0,001 (n = 68), Có mối tương quan thuận giữa HA tâm trương với mức độ nặng của OSAS. hệ số tương quan r = 0,352, p < 0,003 (n = 68). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm OSAS nặng và không nặng của trung bình Glucose máu tĩnh mạch lúc đói, Cholesterol toàn phần, HDL Cholesterol, Non-HDL Cholesterol, trung vị TG và LDL Cholesterol (p > 0,05). Có mối tương quan giữa AHI với chu vi vòng cổ (r=0,511, p<0,001); chu vi vòng bụng (r=0,585, p<0,001); BMI (r=0,380, p<0,01). Giá trị chẩn đoán của SASD07 cải tiến so sánh với máy đa ký giấc ngủ StarDustII trong chẩn đoán hội chứng ngưng thở khi ngủ với Kappa=0,72, sai số chuẩn 0,06, p<0,001. Kết luận: Các yếu tố nguy cơ tim mạch liên quan đến hội chứng ngưng thở trong nghiên cứu của chúng tôi là chu vi vòng cổ, chu vi vòng bụng, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương. Máy SASD07 cải tiến có giá trị tốt trong chẩn đoán hội chứng ngưng thở khi ngủ so sánh với máy đa ký giấc ngủ StarDustII. Từ khóa: Hội chứng ngưng thở khi ngủ, nguy cơ tim mạch, SASD07.
Hiện bài báo này chưa có file fulltext. Nếu bạn là tác giả bài báo hoặc đang sở hữu bản sao hợp pháp, vui lòng upload để đóng góp cho CSDL cộng đồng. Chúng tôi cam kết không sử dụng vào mục đích thương mại hóa.
Xin trân trọng cám ơn.
Upload fulltext
TRONG SỐ NÀY


Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo

 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top