trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Nghiên cứu hiệu quả tái đồng bộ tim trong điều trị suy tim tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Hồ Anh Tuấn, Huỳnh Văn Minh, Hoàng Anh Tiến, Nguyễn Văn Điền ,

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Máy tạo nhịp đồng bộ tim là một phương pháp mới trong điều trị suy tim có rối loạn đồng bộ thất. Mục tiêu: 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân suy tim có rối loạn dẫn truyền trong thất. 2. Nghiên cứu hiệu quả của máy tạo nhịp tim đồng bộ trong điều trị suy tim có mất đồng bộ thất. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Từ tháng 2/2009 đến 2/2011 chúng tôi tiến hành nghiên cứu tái đồng bộ tim tại Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế trên 15 bệnh nhân suy tim NYHA III và IV, đã điều trị nội khoa tích cực, EF≤35%, QRS ≥120ms. Kết quả: Thành công 14/15 trường hợp, chức năng tim biến đổi tốt sau cấy máy tái đồng bộ cụ thể là EF tăng, đường kính thất trái giảm, áp lực động mạch phổi giảm có ý nghĩa qua theo dõi 1 năm. Nếu lấy điểm cắt là EF<30% thì tỷ lệ EF<30% giảm dần theo thời gian (theo dõi trong 1 năm). Triệu chứng cơ năng cải thiện rõ qua phân độ NYHA. Việc chọn thời gian A-V rất quan trong ở đây chúng tôi chọn tối ưu sau theo dõi lập trình là (152 ± 8,33)ms. Thời gian V-V  là (26,33 ± 6,31) ms là thông số phù hợp cho quá trình theo dõi. Kết luận: Máy tạo nhịp tim đồng bộ có hiệu quả cải thiện suy tim có rối loạn đồng bộ thất.
Hiện bài báo này chưa có file fulltext. Nếu bạn là tác giả bài báo hoặc đang sở hữu bản sao hợp pháp, vui lòng upload để đóng góp cho CSDL cộng đồng. Chúng tôi cam kết không sử dụng vào mục đích thương mại hóa.
Xin trân trọng cám ơn.
Upload fulltext
TRONG SỐ NÀY


Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo

 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top