trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

KẾT HỢP LUÂN PHIÊN SÓNG T VÀ BIẾN THIÊN NHỊP TIM TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN SUY TIM

Hoàng Anh Tiến,

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Những nghiên cứu trong những thập niên gần đây đã liên kết TWA với rối loạn nhịp thất nguy hiểm và những bằng chứng trên lâm sàng đã chứng tỏ TWA là một chỉ điểm đáng tin cậy trong tiên lượng bệnh nhân suy tim. Bên cạnh đó, biến thiên nhịp tim được đánh giá bằng Holter điện tâm đồ 24 giờ cũng được nghiên cứu trong tiên lượng bệnh nhân suy tim. Do vậy, chúng tôi tiến hành đề tài với 2 mục tiêu: Nghiên cứu giá trị tiên lượng của luân phiên sóng T và biến thiên nhịp tim ở bệnh nhân suy tim. Nghiên cứu kết hợp luân phiên sóng T và biến thiên nhịp tim trong tiên lượng bệnh nhân suy tim. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, có theo dõi trong 3 tháng về biến cố rối loạn nhịp thất, diễn tiến xấu trên lâm sàng. Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi gồm 132 người chia làm 2 nhóm: Nhóm nghiên cứu: 82 bệnh nhân suy tim nhập viện tại khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 5 năm 2011; Nhóm chứng: 50 bệnh nhân khoẻ mạnh, không có tiền sử bệnh lý tim mạch, không dùng thuốc điều trị bệnh tim mạch, điện tâm đồ bình thường, huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương trong giới hạn bình thường theo WHO/ISH 2003, cùng độ tuổi. Kết quả nghiên cứu: Kết hợp luân phiên sóng T và biến thiên nhịp tim trong tiên lượng tiến triển xấu trên lâm sàng cho OR=102,13 (p<0,001) độ nhạy 80,49%, độ đặc hiệu 98%, giá trị dự báo dương tính 98,51%, giá trị dự báo âm tính 75,38% cao hơn so với dùng luân phiên sóng T hoặc biến thiên nhịp tim đơn độc. Kết hợp luân phiên sóng T và biến thiên nhịp tim trong tiên lượng rối loạn nhịp thất nặng cho OR=46,25 (p<0,001) độ nhạy 83,33%, độ đặc hiệu 90,24%, giá trị dự báo dương tính 89,74%, giá trị dự báo âm tính 84,09%. Cao hơn so với dùng luân phiên sóng T hoặc biến thiên nhịp tim đơn độc. Kết luận: Kết hợp luân phiên sóng T và biến thiên nhịp tim sẽ cho kết quả tiên lượng có ý nghĩa hơn ở bệnh nhân suy tim.
Hiện bài báo này chưa có file fulltext. Nếu bạn là tác giả bài báo hoặc đang sở hữu bản sao hợp pháp, vui lòng upload để đóng góp cho CSDL cộng đồng. Chúng tôi cam kết không sử dụng vào mục đích thương mại hóa.
Xin trân trọng cám ơn.
Upload fulltext
TRONG SỐ NÀY


Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo

 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top