trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

NT-PROBNP AND THE CUT-OFF VALUE IN CARDIOVASCULAR DISEASES

Hoang Anh Tien, Huynh Van Minh, Hoang Khanh, Tran Huu Dang, Tran Viet An,

Abstract

NT-ProBNP is a high value cardiac biomarker and widely applies in many cardiovascular diseases. The evaluation of concentration of NT-ProBNP needs the concern about age, gender, obesity and especially we need each cut-off point for each cause of cardiovascular disease in evaluation and clinical application. Because NT-ProBNP is a new cardiac marker and has been researched in 5 recent years, the cut-off of NT-ProBNP is still being studied for the clinical application in cardiovascular diseases. Only the cut-off of NT-ProBNP in diagnosis heart failure was guided by European Society of Cardiology. The meaning of introduce cut-off value of value plays an role as pilot study for the other relate study and brings the NT-ProBNP closely approach to clinical application.

Hiện bài báo này chưa có file fulltext. Nếu bạn là tác giả bài báo hoặc đang sở hữu bản sao hợp pháp, vui lòng upload để đóng góp cho CSDL cộng đồng. Chúng tôi cam kết không sử dụng vào mục đích thương mại hóa.
Xin trân trọng cám ơn.
Upload fulltext
TRONG SỐ NÀY


Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo

 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top