In bài báo Đóng trang in
Y Dược học
ISSN: 1859-3836
Tập 1, Số 5, Năm 2011, Trang 5-12

NT-PROBNP VÀ CÁC ĐIỂM CẮT TRONG BỆNH LÝ TIM MẠCH
Hoàng Anh Tiến, Huỳnh Văn Minh, Hoàng Khánh, Trần Hữu Dàng, Trần Viết An
Tóm tắt
NT-ProBNP đang là một chỉ điểm sinh hóa hệ tim mạch được đánh giá cao và ứng dụng ngày càng nhiều trong các bệnh lý tim mạch. Sự đánh giá nồng độ NT-ProBNP cần quan tâm về tuổi, giới, béo phì và đặc biệt là mỗi nguyên nhân gây bệnh lý tim mạch cần có một điểm cắt của nồng độ NT-ProBNP trong đánh giá và ứng dụng lâm sàng. Do chất chỉ điểm sinh hóa NT-ProBNP mới được nghiên cứu nhiều trong 5 năm trở lại đây nên các giá trị điểm cắt trong các bệnh lý tim mạch vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện. Trong đó điểm cắt của NT-ProBNP trong chẩn đoán suy tim đã được Hội tim mạch châu Âu khuyến cáo. Việc đưa ra những điểm cắt tham khảo trong các bệnh lý tim mạch khác có ý nghĩa định hướng các nghiên cứu tiếp theo và đưa giá trị nồng độ NT-ProBNP vào thực tế lâm sàng nghiều hơn.


THÔNG TIN ĐƯỢC IN TỪ QR-CODE BÀI BÁO | TẠP CHÍ
Hoàng Anh Tiến; Huỳnh Văn Minh; Hoàng Khánh; Trần Hữu Dàng; Trần Viết An. NT-PROBNP VÀ CÁC ĐIỂM CẮT TRONG BỆNH LÝ TIM MẠCH . Y Dược học. 2011 1 (5): 5-12